Ignorantia iuris nocet - Незнанието вреди на правото
Фокусът сте Вие, с конкретните си и разнообразни случаи!

Като частно лице или като бизнес, всички се изправят в някакъв момент пред правен проблем, решаването на който е непосилна задача без участието на опитен юрист.


Дали сте в началото на изграждане на своя бизнес и липсата на опит Ви прави неуверени, или сте вече утвърден участник в своя бранш, довереният съюзник в работата за постигането на целите е предпоставка за успех.


За решаване на правни казуси, изискващи експертна компетентност в дадена област извън правото, където е задължително участието на специалисти, например счетоводители, лекари, геодезисти и други, са на разположение при нужда.


Приятелски, ефективно, спазвайки висок етичен стандарт и конфиденциалност, за всеки Ваш казус ще бъде намерено най-доброто решение.


Snimka na Marto

За менОт основаването на адвокатската кантора през 2015г. практикувам основно в сферата на гражданското и търговското право.

Казусите на административното и административно - наказателното право също са интересни за мен, опитът ми дава увереност, че бих могъл да съм полезен и в тази сфера.Защо да изберете адвокат Мартин Желев

 • Доказан опит в гражданскоправните казуси
 • Конфиденциалност
 • Посветен на справедливостта
 • Всеки казус има значение

Сфери на дейностАдминистративно право

 • Административни дела
 • Оспорване на административни актове
 • Обществени поръчки
 • Данъчно облагане

Наказателно право

 • Представителство на пострадали лица
 • Защита в наказателния процес
 • Обжалване на наказателни постановления
 • Особени производства

Вещно право

 • Изповядване на сделки с имоти
 • Имуществени въпроси
 • Имотни дела
 • Наследства и делби

Авторско право

 • Интелектуална собственост
 • Регистрация на търговски марки
 • Патенти
 • Авторски спорове и нарушения

Семейно и наследствено право

 • Изготвяне на предбрачни споразумения
 • Вписване и регистрация на брачни договори
 • Домашно насилие
 • Разводи

Трудово право

 • Нарушение на трудов договор
 • Незаконно уволнение
 • Трудовоправни спорове

Търговско и корпоративно право

 • Вписване в Търговския Регистър при АВ
 • Апортни сделки в капиталово дружество
 • Сделки с акции и дружествени дялове
 • Търговски сделки

Застрахователно право

 • Kонсултация по договори и полици
 • Процесуално представителство
 • Обезпечение на искове
 • Искове срещу ЗК от пострадали от ПТП

Изпълнително производство

 • Проучване на имуществено състояние на длъжниците
 • Водене на съдебни дела за събиране на вземания
 • Изготвяне на запис на заповед
 • Принудително изпълнение

Полезни връзкиКонтакти